Hvad er forskellen på lavohm og højohm?

Et materiales evne til at lede varme/elektricitet bliver målt i Ohm (Ω).

Når vi taler om tråd, der er lavohm, mener vi, at varmen/elektriciteten bliver transporteret langsomt igennem materialet.

Taler vi derimod om højohm, mener vi, at varmen bliver transporteret hurtigt igennem materialet.